tiskoviny

grafický návrh – sazba – dtp pre-press – výroba – distribuce

časopisy, brožury, letáky, výroční zprávy a další
JK Jitka Kudláčková
produktový katalog
JK Jitka Kudláčková
inzerce
CCC
inzerce
Exekutorský úřad Prahy 6
firemní brožura, roll-up
Marks and Spencer
human resources brožura, autorská ilustrace
ASA
design a sazba magazínu Almanach
ASA
Big Data – příloha časopisu EkonTech
ASA
design a sazba přílohy čaopisu EkonTech
Bohemia Sekt
sazba firemního časopisu
Culinary
design a sazba magazínu
Subterra
design a sazba výroční zprávy
Moneta
design a sazba výroční zprávy